SRC nieuwsbrief april 2013

5 years ago


Text only:

Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
APRIL 2013
Uit de praktijk
Afhandeling van klachten in cijfers
Compliance en het effect van zelfregulering
Nieuws
Agenda

Geachte heer Do,


Jaarverslag 2012 gepubliceerd
Op 28 maart jl heeft de Stichting Reclame Code haar jaarcijfers over 2012 gepubliceerd. Van de 4115 ontvangen klachten werden er uiteindelijk 1516 in behandeling genomen door de (voorzitters van de) Reclame Code Commissie. In 475 dossiers werd vervolgens vastgesteld dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) was overtreden en werd een aanbeveling gedaan.
Van de adverteerders die een aanbeveling ontvingen, volgde 96% deze op door de reclame-uiting aan te passen of in te trekken.
In bijgaand overzicht ziet u een nadere uitsplitsing van de wijze van behandeling van de ontvangen klachten.


Het complete jaarverslag, inclusief een financieel overzicht, is hier te raadplegen.
Uit de praktijk
De Reclame Code Commissie en College van Beroep doen uitspraken over zeer uiteenlopende onderwerpen waar regelmatig een bredere reclamevraag achter schuilt. Bijgaand vindt u een aantal voorbeelden.
De gemiddelde Europese of de gemiddelde Nederlandse consument?
De Reclame Code Commissie ontvangt soms klachten over televisiecommercials die in verschillende landen nagesynchroniseerd worden uitgezonden. Het betreft dan meestal reclame van internationale bedrijven die in verschillende landen zelfstandige vestigingen hebben. Bij klachten over een dergelijke reclame kan het voorkomen dat een buitenlandse Reclame Code Commissie al heeft geoordeeld over zo'n uiting. Moet de Nederlandse Reclame Code Commissie dan opnieuw gaan beoordelen of de gemiddelde consument kan zijn misleid door onjuiste of ontbrekende informatie in de reclame-uiting?
Lees verder


Lees hier de volledige uitspraak van de RCC.


 


Bier drinken kan ook reclame zijn, geen strijd met reclamecode voor alcoholhoudende dranken
In artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code staat toegelicht wat onder het begrip "reclame" valt. In enkele bijzondere reclamecodes wordt dit begrip aangevuld, bijvoorbeeld in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Sponsoring is ook een vorm van reclame. Tijdens de Olympische Zomerspelen in 2012 sponsorde een biermerk het televisieprogramma "De Zomer van 4: De Spelen – Zomerse Talkshow over de Olympische Spelen, live vanuit het Holland Heineken House". Tegen deze vorm van reclame werd een klacht ingediend.
Lees verder
Lees hier de volledige uitspraak van de RCC


Toeslagen voor betaling bij reizen moeten in de prijs verwerkt zijn.
Met enige regelmaat wordt bij de Reclame Code Commissie geklaagd over het feit dat bij reizen sprake is van bijkomende kosten die niet in de reclame-uiting worden genoemd. De bijzondere Reclamecode Reisaanbiedingen komt er in het kort op neer dat toeslagen die vast en onvermijdbaar zijn in de prijs moeten zijn verwerkt. Is het voor een aanbieder van reisdiensten mogelijk te kiezen voor een manier waarbij deze kosten op de een of andere wijze variabel worden gemaakt?
Lees verder
Lees hier de volledige uitspraak van de RCC


Raadpleeg hier de Check Reisaanbiedingen voor meer informatie.


Afhandeling van klachten in cijfers
Hieronder vindt u de beslissingen van het eerste kwartaal 2013 (jan t/m maart).
In totaal werden 851 klachten afgehandeld.
Voorzittersbeslissingen
In de periode van januari t/m maart 2013 werden 194 beslissingen genomen door de voorzitters van de Reclame Code Commissie.
Lees hier verder

Reclame Code Commissie
De Reclame Code Commissie nam in het eerste kwartaal in totaal 74 beslissingen.
Lees hier verder
College van Beroep
Het College van Beroep nam in het eerste kwartaal in totaal 2 beslissingen, in 1 zaak is vastgesteld dat er sprake was van een overtreding van de NRC en in 1 zaak was dit niet het geval.


Klachten afgehandeld zonder tussenkomst (voorzitter) RCC
De afgelopen maanden werden 581 klachten afgehandeld zonder tussenkomst van een voorzitter van de Reclame Code Commissie. Hierbij kan het gaan om ingetrokken klachten, het niet voldoen aan de vormvereisten voor het behandelen van een klacht of doorverwijzingen naar een toezichthouder.
Met dank aan Fiona Vening en Joan Lorang


Compliance en het effect van zelfregulering

De afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. In het eerste kwartaal is in 86 uitspraken de klacht toegewezen. Gelijktijdig met de toezending van de uitspraak ontvangt de adverteerder ook een compliance formulier. Via dit formulier zegt de adverteerder toe dat hij de reclame-uiting, die volgens de (voorzitter van de) RCC of het CvB in strijd is met de Nederlandse Reclame Code, niet meer zal gebruiken.
Copy advies
In het eerste kwartaal van 2013 is copy advies gegeven aan 1 Nederlandse en 1 buitenlandse adverteerder (conform de afspraken met EASA). Adverteerders (die de algemene financiële bijdrage van het lopende kalenderjaar aan SRC hebben betaald) kunnen hun eigen, concept reclame-uiting laten toetsen door de afdeling Copy Advies. Het advies is praktisch van aard en gebaseerd op de beslissingen van de RCC en het CvB en de regels uit de NRC. Het advies is vertrouwelijk en vrijblijvend. De adverteerder kan het advies naast zich neerleggen. In 2013 zal deze dienstverlening vanuit SRC actiever onder de aandacht van adverteerders worden gebracht. Zie hier voor meer informatie.


Met dank aan Fiona Vening, Compliance en Copy Advies


Nieuws

Training RCC en CvB leden
Om de voorzitters en leden van de Commissie en College op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering en reclame, organiseert SRC een (verplichte) trainingen over diverse actuele onderwerpen in dit vakgebied. Op dinsdag 19 maart jl werd een presentatie gegeven door een marketeer gespecialiseerd in online marketing gericht op kinderen en werd een kijkje gegeven in de wereld van reclame maken in virtuele omgevingen waar kinderen steeds vaker komen.


Aftrap Jubileum SRC
In 2014 bestaat de Stichting Reclame Code 50 jaar. Een hoogtepunt zal zijn de aftrap van het jubileumjaar op 14 november 2013. Gedurende het jubileumjaar 2014 zullen er diverse activiteiten plaatsvinden. Via de nieuwsbrief en de website blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen hieromtrent.


Wat vindt u?
SRC is bezig om de Check! SRC site meer onder de aandacht te brengen. Met deze site willen we adverteerders al in het beginstadium van het maken van reclame bijstaan met advies over hoe verantwoord reclame te maken en waar men zoal aan moet denken. We nodigen u uit een kijkje te nemen op de site Check! SRC en ons te laten weten wat u er van vindt. Daarnaast komen we graag in contact met reclamemakers die ons willen helpen onze site te optimaliseren door als 'testgebruiker' onze site kritisch te bekijken zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. U kunt ons dit laten weten door een email te sturen naar communicatie@reclamecode.nl.
Internationaal
In Nicosia, Cyprus is in januari na een EASA bestuursvergadering, CARO (Cyprus Advertising Regulation Organisation) toegetreden als lid van EASA (het overkoepelende platform van nationale zelfreguleringsorganisaties en andere organisaties die het reclamemakend bedrijfsleven in Europa vertegenwoordigen). Door de toetreding van Cyprus vertegenwoordigd EASA nu 27 zelfreguleringsorganen in 25 Europese landen. De toetreding bereikte zelfs het lokale nieuws.
Lees hier verder.
Op 14 maart publiceerde de Europese Commissie een rapport over het toepassen van de 'Unfair Commercial Practices Directive'. Het doel; een hoog niveau van bescherming aan consumenten te bieden als het gaat om reclame.
Lees verder


Nieuw bij de RCC
Zoals aangekondigd in een eerdere nieuwsbrief is mevrouw Sjoukje Rullmann, vice-president bij Rechtbank Amsterdam, in september vorig jaar als voorzitter bij de Reclame Code Commissie begonnen.
Een mooi moment om te vragen naar haar eerste indrukken.
Lees verder


Wijzigingen bij de Stichting Reclame Code
In het bestuur heeft Joris van Heukelom, werkzaam bij IAB in februari afscheid genomen, zijn rol is overgenomen door zijn collega bij IAB, de heer Lauren van der Heijden. Tevens is Robert Zaal, vertegenwoordiger in het bestuur namens ROOS/OLON, vertrokken, zijn positie wordt op dit moment tijdelijk waargenomen door Arian Buurman, Directeur STER.
In april heeft Wim Hoen afscheid genomen van de Stichting, hij was hoofd klachtenbehandeling. Er is op dit moment nog geen opvolger bekend.
Agenda
Klik hier voor een actueel overzicht van de geplande zittingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en bestuursvergaderingen voor de het eerste kwartaal 2013.


 
 
 Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.


COPYRIGHT © 2012 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018