SRC nieuwsbrief december 2012

6 years ago


Text only:

Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
DECEMBER 2012 Uit de praktijk Afhandeling van klachten in cijfers Compliance en het effect van zelfregulering Nieuws Agenda

Geachte heer Do,

Afsluiting 2012 en Welkom 2013
Het jaar loopt ten einde. Een jaar waarin de Stichting veel werk heeft verzet. Zo is er een nieuwe bijzondere code voor Aanprijzing Publieksreclame voor Geneesmiddelen en zijn de bijzondere reclamecodes voor Telemarketing, Kansspelen, Email en Alcohol gewijzigd. Tevens is de aanzet gegeven tot een wijziging in de Kinder- en Jeugdreclame met betrekking tot de herkenbaarheid van reclame bij het gebruik van Social Media Marketing, Gaming en Virtuele werelden. Ook hebben we ondersteuning verleend aan de DDMA Social Media Marketingcode en een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een bijzondere reclamecode voor Cosmeticaproducten.
Lees hier verder

Tot slot wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig 2013.
Uit de praktijk
De Reclame Code Commissie en College van Beroep doen uitspraken over zeer uiteenlopende onderwerpen waar regelmatig een bredere reclamevraag achter schuilt. Bijgaand vindt u een aantal voorbeelden.
Vergelijkende reclame

Het vergelijken van reclames in reclame-uitingen is toegestaan. Hierbij wordt het eigen product vergeleken met dat van een concurrent. Er moet echter wel aan diverse strikte voorwaarden zijn voldaan. Een van die voorwaarden is dat de consument door de vergelijking niet mag worden misleid. De RCC heeft recent een uitspraak gedaan in een zaak waar dit aan de orde is. Lees hier de volledige uitspraak van de RCC.
Lees hier verder

 

Onduidelijke begrippen in reclame, wat betekent “refurbished”?
Reclame mag de consument niet in verwarring brengen over de belangrijkste eigenschappen van een product. De consument moet kunnen begrijpen wat het aanbod inhoudt door de vergelijking. In een recent behandelde zaak bood adverteerder een iPhone 4/16 GB telefoontoestel “refurbished” aan. Hierbij werd gezegd dat “refurbished” betekent dat het product na fabricage in eerste instantie een kwaliteitstest niet goed had doorstaan en na reparatie nu opnieuw door de fabrikant gecertificeerd en te koop aangeboden is. Daardoor is het product, volgens de uiting, qua kwaliteit “als nieuw” te beschouwen. Wat mag de consument in zo’n geval verwachten? Lees hier de volledige uitspraak van de RCC.
Lees hier verder


Raadpleeg tevens de Check Oneerlijke Reclame over misleiding


Afhandeling van klachten in cijfers
In aansluiting op onze nieuwsbrief van september vindt u hieronder de gegevens van de periode september t/m november 2012.
Voorzittersbeslissingen
In de periode september t/m november werden er in totaal 237 beslissingen genomen door de voorzitters van de Reclame Code Commissie.
Lees hier verder

Reclame Code Commissie
De Reclame Code Commissie heeft in deze periode totaal 68 beslissingen genomen waarvan 4 beslissingen als ALERT zijn verspreid.
Lees hier verder
College van Beroep
Het College van Beroep nam in de periode september t/m november in totaal 15 beslissingen, waarvan er 12 bevestigd werden en 3 zaken afweken van de beslissing van de RCC. Van de 15 beslissingen is in 6 uitspraken vastgesteld dat er sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code. In 9 zaken heeft het College geen overtreding geconstateerd van de Nederlandse Reclame Code.

Klachten afgehandeld zonder tussenkomst (voorzitter) RCC
In de maanden september t/m november werden 481 klachten afgehandeld zonder tussenkomst van een voorzitter van de Reclame Code Commissie. Hierbij kan het gaan om ingetrokken klachten, het niet voldoen aan de vormvereisten voor het behandelen van een klacht of doorverwijzingen naar een toezichthouder. Tot dusver zijn er dit jaar 1278 klachten op dergelijke wijze afgehandeld.


Compliance en het effect van zelfregulering

De afdeling compliance heeft tot dusver 350 zaken behandeld en er zijn op dit moment nog 18 zaken in behandeling waar wordt gekeken of adverteerders in hun reclame-uitingen gehoor gaan geven of hebben gegeven aan het oordeel door de Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep. In 34 zaken is het nog mogelijk beroep in te stellen tegen de beslissing van de (voorzitter) RCC.
Ten aanzien van 14 adverteerders is er non-compliance vastgesteld, deze dossiers zijn opgenomen in de rubriek Non-compliant op het moment van publiceren van deze nieuwsbrief zijn er in 2012 in totaal 15 dossiers geplaatst in deze rubriek.


Nieuws

SRC en de ’24 uur van de reclame’
Op donderdag 15 november jl werd voor de 3e keer 'De 24 uur van de Reclame’ georganiseerd en SRC was er bij met de Check SRC stand. Met een aantal collega’s is er rondom de stand voorlichting gegeven over hoe de Check SRC website werkt en konden de aanwezige MKB’ers ‘gratis’ tips krijgen over waar ze op moeten letten bij het maken van een verantwoorde reclameboodschap.

Wat vindt u?
SRC is bezig om de Check SRC site meer onder de aandacht te brengen. Met deze site willen we adverteerders al in het beginstadium van het maken van reclame bijstaan met advies over hoe verantwoord reclame te maken en waar men zoal aan moet denken. We nodigen u uit een kijkje te nemen op de site Check SRC en ons te laten weten wat u er van vindt. Daarnaast komen we graag in contact met reclamemakers die ons willen helpen onze site te optimaliseren door als ‘testgebruiker’ onze site kritisch te bekijken zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. U kunt ons dit laten weten door een email te sturen naar communicatie@reclamecode.nl.

Internationaal
In oktober vond het 50-jarig jubileum plaats van ASA, de Engelse zusterorganisatie van SRC. De jaarvergadering van EASA werd tegelijkertijd gehouden. Ter sprake kwam onder anderen de Europese Gedragscode voor reclame voor cosmeticaproducten en het initiatief van de Engelse overheid onderzoek te laten doen naar commercialisering en sexualisering van kinderen

Lees hier meer over EASA

Nieuw bij de RCC
Leticia Bleijert, werkzaam bij de STER neemt sinds september zitting in de Commissie namens de media. Tevens is Patritia Pahladsingh, werkzaam bij TBWA/Neboko, toegetreden tot de Commissie namens de Communicatieadviesbureaus.

We hebben recent afscheid genomen van Barbara Vroom-Cramer, werkzaam bij Rechtbank Amsterdam en voorzitter van de Reclame Code Commissie, Wendel Hofman-Schulp, werkzaam bij Aegon NV en lid van het College van Beroep en Els Wesseling - van Gent, werkzaam bij de Hoge Raad der Nederlanden en voorzitter van het College van Beroep.

In januari 2013 nemen we afscheid van Tim de Rooij, werkzaam bij HDC Media en Eliot Schuchart, werkzaam bij Zwitserleven.

We danken allen zeer hartelijk voor hun waardevolle bijdrage aan de activiteiten van de Stichting.

Nieuw bij de Stichting Reclame Code
In januari zal Fiona Vening bij de Stichting beginnen als Compliance Coördinator en de afdeling Monitoring en Compliance verder invulling geven.

Agenda
Klik hier voor een actueel overzicht van de geplande zittingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en bestuursvergaderingen voor de het eerste kwartaal 2013.

Kerstsluiting
Het secretariaat van de Stichting Reclame Code is van maandag 24 december 2012 tot en met vrijdag 4 januari 2013 gesloten.

Beroepsprocedure.
In verband met de kerstsluiting wordt de beroepstermijn verlengd, uw eventuele beroepschrift dient uiterlijk op maandag 7 januari 2013, in het bezit te zijn van het College van Beroep, Postbus 75684, 1070 AR Amsterdam.

     Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

COPYRIGHT © 2012 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019