SRC nieuwsbrief juli 2013

5 years ago


Text only:

Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
JULI 2013 Uit de praktijk Afhandeling van klachten in cijfers Compliance en het effect van zelfregulering Nieuws Agenda

Geachte heer Do,

We zitten midden in de zomer maar daar merken wij bij de Stichting niets van. Ook nu worden regelmatig klachten ter behandeling voorgelegd aan de Reclame Code Commissie. In deze nieuwsbrief leest u over onze werkzaamheden en wat er zoal speelt. Mocht u suggesties hebben waar u nog graag wat meer over zou willen lezen in onze nieuwsbrief, dan kunt u een email sturen naar communicatie@reclamecode.nl.
Uit de praktijk
De Reclame Code Commissie en College van Beroep doen uitspraken over zeer uiteenlopende onderwerpen waar regelmatig een bredere reclamevraag achter schuilt. Bijgaand vindt u een aantal actuele zaken.
Gratis is pas gratis als het altijd gratis is
De Nederlandse Reclame Code bevat een specifieke bepaling over het gebruik van het woord "gratis". Deze bepaling maakt deel uit van de zogenaamde zwarte lijst van reclame die onder alle omstandigheden misleidend is. Is niet aan de voorwaarden van deze bepaling voldaan, dan is de reclame altijd fout. Deze bepaling stond centraal naar aanleiding van een klacht over reclame voor hoortoestellen.
Lees verder

Lees hier de volledige uitspraak van de RCC.
Raadpleeg hier de Check Oneerlijke Reclame over "gratis".

 

Stoute speeltjes voor vaderdag
Bij het maken van reclame geldt als uitgangspunt dat het maken van reclame voor erotische producten in beginsel is toegestaan. Dat neemt niet weg dat een adverteerder daarbij wel bepaalde grenzen in acht moet nemen. Waar die grenzen liggen, hangt voor een deel af van het publiek dat door de uiting wordt bereikt. Gaat het om een grote poster op straat, dan wordt men ongewild en onontkoombaar en mogelijk voor langere tijd met de poster geconfronteerd. In dat geval zijn de grenzen van hetgeen toelaatbaar kan worden geacht eerder overschreden dan bij uitingen die op een andere wijze worden gepubliceerd.
Lees verder
Lees hier uitspraak 1 en uitspraak 2 van de RCC.
Raadpleeg de Check Goede Smaak en Fatsoen.


Wel of geen reclame?
Met enige regelmaat wordt het verweer gevoerd dat een bepaalde uiting geen reclame-uiting is. De definitie van reclame in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is echter breed en de Reclame Code Commissie oordeelt regelmatig dat er sprake is van reclame. Daarbij let de Commissie er vooral op of sprake is van een systematische directe of indirecte aanprijzing.
Lees verder
Lees hier uitspraak 1 en uitspraak 2 van het College van Beroep.
Met dank aan de secretarissen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.


Afhandeling van klachten in cijfers
Hieronder vindt u de beslissingen van het 2de kwartaal 2013 (april t/m juni).
In totaal werden 817 klachten afgehandeld.
Voorzittersbeslissingen
In het tweede kwartaal werden 200 beslissingen genomen door de voorzitters van de Reclame Code Commissie. (in het eerste kwartaal (jan t/m mrt) ging het om 194 voorzittersbeslissingen)
Lees hier verder

Reclame Code Commissie
De Reclame Code Commissie nam in het tweede kwartaal in totaal 103 beslissingen. (in het eerste kwartaal ging het om 74 beslissingen)
Lees hier verder
College van Beroep
Het College van Beroep nam in deze periode in totaal 8 beslissingen. In 4 zaken werd de beslissing van de RCC bevestigd en in de overige 4 zaken werd (gedeeltelijk) afgeweken van de beslissing van de RCC.
In 7 zaken is vastgesteld (dan wel bevestigd) dat er sprake was van een overtreding van de NRC en in 1 zaak bevestigd dat er geen sprake was van een overtreding van de NRC.

Klachten afgehandeld zonder tussenkomst (voorzitter) RCC
De afgelopen maanden werden 506 klachten afgehandeld zonder tussenkomst van een voorzitter van de Reclame Code Commissie. Hierbij kan het gaan om ingetrokken klachten, het niet voldoen aan de vormvereisten voor het behandelen van een klacht of doorverwijzingen naar een toezichthouder.
Met dank aan Fiona Vening en Joan Lorang


Compliance en het effect van zelfregulering

De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. In het tweede kwartaal is in 99 uitspraken de klacht toegewezen (in dit cijfer zijn de uitspraken van het CvB waarin een aanbeveling van de RCC uit het tweede kwartaal werd bevestigd reeds verwerkt). Gelijktijdig met de toezending van de uitspraak ontvangt de adverteerder ook een compliance formulier. Via dit formulier zegt de adverteerder toe dat hij de reclame-uiting, die volgens de (voorzitter van de) RCC of het CvB in strijd is met de Nederlandse Reclame Code, niet meer zal gebruiken.
Lees hier verder
Copy advies
In het tweede kwartaal van 2013 zijn in totaal 3 copy adviezen gegeven. Adverteerders (die de algemene financiële bijdrage van het lopende kalenderjaar aan SRC hebben betaald) kunnen hun eigen, concept reclame-uiting laten toetsen door de afdeling Copy Advies. Het advies is praktisch van aard en gebaseerd op de beslissingen van de RCC en het CvB en/of de regels uit de NRC. Het advies is vertrouwelijk. De adverteerder kan het advies naast zich neerleggen. Klik hier voor meer informatie.

Met dank aan Fiona Vening, Compliance en Copy Advies


Nieuws

Interne verhuizing
Van woensdagmiddag 28 augustus tot vrijdagmiddag 30 augustus zal het secretariaat van de Stichting gesloten zijn ivm een interne verhuizing. Gedurende deze paar dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Aftrap Jubileum SRC
In 2014 bestaat de Stichting Reclame Code 50 jaar. Een hoogtepunt zal zijn de aftrap van het jubileumjaar op 14 november 2013. Wij hebben getracht alle mensen die zich de afgelopen 50 jaar voor de Stichting hebben ingezet te traceren en een kaartje gestuurd. Mocht u ter oren komen dat sommige mensen die nauw betrokken zijn geweest bij de werkzaamheden van SRC géén kaartje hebben ontvangen hebben, laat het ons dan hier weten.

Wat vindt u?
SRC is bezig om de Check! SRC site meer onder de aandacht te brengen. Met deze site willen we adverteerders al in het beginstadium van het maken van reclame bijstaan met advies over hoe verantwoord reclame te maken en waar men zoal aan moet denken. We nodigen u uit een kijkje te nemen op de site Check! SRC en ons te laten weten wat u er van vindt. Daarnaast komen we graag in contact met reclamemakers die ons willen helpen onze site te optimaliseren door als 'testgebruiker' onze site kritisch te bekijken zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. U kunt ons dit laten weten door een email te sturen naar communicatie@reclamecode.nl.
Afscheid
Op het eerstvolgende overleg tussen de voorzitters van de RCC en het CvB op dinsdag 8 oktober a.s. zal onder meer afscheid genomen worden van de heer Mr. J.M. Vrakking, hij is dan 30 jaar voorzitter geweest van het College van Beroep. Tevens zal afscheid genomen worden van de heer Mr. W.A.M. van Schendel en mevrouw Mr. M. van Walraven die zich respectievelijk 16 en 12 jaar voor de Stichting hebben ingezet, waarvoor onze grote dank.

Wijzigingen in NRC boekje
Per 1 juli zijn er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Nederlandse Reclame Code. Voor de laatste meest geüpdatete versie gaat u naar www.reclamecode.nl/nrc. Een nieuwe editie van het boekje zal binnenkort gedrukt worden, mocht u een boekje met de NRC en de werkwijze van de Stichting Reclame Code willen ontvangen dan kunt u een email sturen naar info@reclamecode.nl.

Financiering
In juni en juli zijn de jaarlijkse financiële bijdrageverzoeken naar alle adverteerders in Nederland gestuurd.
Wellicht vraagt u zich af hoe de Stichting gefinancierd wordt. Hieronder volgt een korte uitleg.
Lees hier verder

Internationaal
In april heeft EASA (het overkoepelende platform van nationale zelfreguleringsorganisaties en andere organisaties die het reclamemakend bedrijfsleven in Europa vertegenwoordigen) haar jaaroverzicht 2012-2013 gepubliceerd. Hierin kunt u onder meer lezen over de diverse monitoring projecten die op internationaal niveau op het gebied van alcohol, voedingsmiddelen, speelgoed en cosmetica hebben plaatsgevonden en hoeveel (grensoverschrijdende) klachten er Europa-breed zijn ontvangen het afgelopen jaar. Daarnaast heeft de EASA een nieuwe voorzitter en zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen de zelfregulering. Klik hier voor het volledige jaaroverzicht.

Wijzigingen bij de Stichting Reclame Code
In het bestuur heeft Sanne Muijser, werkzaam bij Klantenservice Federatie KSF in juni afscheid genomen, zijn rol is overgenomen door zijn collega bij KSF, mevrouw Geeske te Gussinklo.
In september begint Eshe Reijnders bij de Stichting als Hoofd Klachtenbehandeling.
Willemijn Hengeveld, secretaris van de Reclame Code Commissie is in juni bevallen van een zoon.
Agenda
Klik hier voor een actueel overzicht van de geplande zittingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep en bestuursvergaderingen voor de komende periode.

     Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

COPYRIGHT © 2012 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019