Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt nieuw subsidiereglement en nieuwe deelregeling bekend | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Kunst & Fondsen

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 09 december 2015
 
Nieuws
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt nieuw subsidiereglement en nieuwe deelregeling bekend
Derde call programma Zorg en perspectief opent begin maart 2016
Filmfonds maakt subsidieplafonds bekend voor 2016
Open oproep voor ontwerpers: Biënnale Venetië 2016
Indientermijn Stimuleringsregeling externe loopbaanoriëntatie promovendi verlengd
Aanvragen Groningens landbouwfonds mogelijk tot en met 15 mei 2016
Universiteitsfonds Eindhoven maakt deadlines bekend voor 2016
 
 
Nieuws
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt nieuw subsidiereglement en nieuwe deelregeling bekend
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie.
lees verder
 
Derde call programma Zorg en perspectief opent begin maart 2016
Met het programma Zorg en Perspectief wil Fonds NutsOhra het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten verkleinen. De derde call binnen dit programma zou aanvankelijk eind 2015 worden uitgeschreven.
lees verder
 
Filmfonds maakt subsidieplafonds bekend voor 2016
Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de overheid in het leven heeft geroepen om culturele activiteiten te stimuleren. Het Fonds verleent financiële steun aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten als festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.
lees verder
 
Open oproep voor ontwerpers: Biënnale Venetië 2016
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft een Open Oproep uitgeschreven voor projecten tijdens de Biënnale in Venetië 2016, een van de belangrijkste internationale architectuurtentoonstellingen. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 2 maart 2016.
lees verder
 
Indientermijn Stimuleringsregeling externe loopbaanoriëntatie promovendi verlengd
SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. De stimuleringsregeling voorziet universiteiten van een subsidie voor het organiseren van bijeenkomsten/bezoeken voor een cohort (beginnende) promovendi met potentiele werkgevers van buiten de universiteit.
lees verder
 
Aanvragen Groningens landbouwfonds mogelijk tot en met 15 mei 2016
Het Fonds voor de Landbouw in Groningen ondersteunt landbouwbedrijven in de ruimste zin van het woord en levert daarnaast een bijdrage aan culturele activiteiten. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 30.000 beschikbaar.
lees verder
 
Universiteitsfonds Eindhoven maakt deadlines bekend voor 2016
Het Universiteitsfonds van de Technische Universiteit Eindhoven biedt financiële ondersteuning aan de projecten van (studie)verenigingen, studenten en medewerkers van de universiteit. Aanvragen moeten uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project worden ingediend en worden volgens deadlines behandeld.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 09 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019