Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt nieuw subsidiereglement en nieuwe deelregeling bekend | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Overheden & Non-profit

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 09 december 2015
 
Nieuws
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt nieuw subsidiereglement en nieuwe deelregeling bekend
Open oproep voor ontwerpers: Biënnale Venetië 2016
Derde call programma Zorg en perspectief opent begin maart 2016
Nieuw consortium voor onderzoek naar nieuwe materialen in chemie
Filmfonds maakt subsidieplafonds bekend voor 2016
Jonge landbouwersregeling binnenkort weer geopend voor aanvragen
Vergoeding voor verbeteren taal- en schrijfvaardigheid van werknemers mogelijk
Indientermijn Stimuleringsregeling externe loopbaanoriëntatie promovendi verlengd
New call for Erasmus Mundus Joint Master Degrees published
Selection results second round of the Fast Track to Innovation (FTI) scheme
KNAW Christiaan Huygens Science Award 2016 in physics (€ 10,000)
Top early-career researchers receive € 429 million
Tunisia joins Horizon 2020
1st Joint Call of ERANID closed
Deelname prijsvraag voor groenste idee van Overijssel langer mogelijk
Aanvragen Groningens landbouwfonds mogelijk tot en met 15 mei 2016
Subsidie herstructureringsprojecten in Flevoland verlengd
Universiteitsfonds Eindhoven maakt deadlines bekend voor 2016
Groningen verlengt subsidie Doorrijden op Groen Gas
Noord-Brabant verlengt subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader
Noord-Holland opent subsidie voor Programmatische Aanpak Stikstof
Meer subsidie voor monumenten in Friesland
 
 
Nieuws
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt nieuw subsidiereglement en nieuwe deelregeling bekend
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds ondersteunt (inter)nationale projecten, talenten en sectoroverschrijdende activiteitenprogramma’s in de creatieve industrie.
lees verder
 
Open oproep voor ontwerpers: Biënnale Venetië 2016
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft een Open Oproep uitgeschreven voor projecten tijdens de Biënnale in Venetië 2016, een van de belangrijkste internationale architectuurtentoonstellingen. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 2 maart 2016.
lees verder
 
Derde call programma Zorg en perspectief opent begin maart 2016
Met het programma Zorg en Perspectief wil Fonds NutsOhra het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten verkleinen. De derde call binnen dit programma zou aanvankelijk eind 2015 worden uitgeschreven.
lees verder
 
Nieuw consortium voor onderzoek naar nieuwe materialen in chemie
De komende tien jaar komt ruim € 100 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar materialen met geheel nieuwe eigenschappen die energie en grondstoffen besparen, zoals bijvoorbeeld verf die energie kan opwekken.
lees verder
 
Filmfonds maakt subsidieplafonds bekend voor 2016
Het Nederlands Filmfonds is een van de cultuurfondsen die de overheid in het leven heeft geroepen om culturele activiteiten te stimuleren. Het Fonds verleent financiële steun aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten als festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.
lees verder
 
Jonge landbouwersregeling binnenkort weer geopend voor aanvragen
De Jonge Landbouwersregeling wordt op korte termijn opengesteld. Dit heeft staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) de Tweede Kamer geantwoord.
lees verder
 
Vergoeding voor verbeteren taal- en schrijfvaardigheid van werknemers mogelijk
De Stichting Lezen & Schrijven zet zich in voor een meer geletterde samenleving, onder meer met de Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers. Werkgevers kunnen tot en met 14 februari 2016 een aanvraag indienen voor een taaltraject voor medewerkers, om hen beter te leren lezen en schrijven.
lees verder
 
Indientermijn Stimuleringsregeling externe loopbaanoriëntatie promovendi verlengd
SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. De stimuleringsregeling voorziet universiteiten van een subsidie voor het organiseren van bijeenkomsten/bezoeken voor een cohort (beginnende) promovendi met potentiele werkgevers van buiten de universiteit.
lees verder
 
New call for Erasmus Mundus Joint Master Degrees published
The European Commission has published a new call for proposal in Key Action 1 Learning Mobility of Individuals. Deadline for submission for the Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2016 with identifier EACEA/A/04/2015 is 18 February 2016.
lees verder
 
Selection results second round of the Fast Track to Innovation (FTI) scheme
The Fast Track to Innovation (FTI) scheme was launched in January 2015. A total of 231 proposals were submitted in response to this second cut-off date for applications on 1 September 2015.
lees verder
 
KNAW Christiaan Huygens Science Award 2016 in physics (€ 10,000)
The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) invites nominations for the Christiaan Huygens Science Award. The closing date is February 15, 2016.
lees verder
 
Top early-career researchers receive € 429 million
The European Research Council (ERC) has announced a selection of 291 first class scientists to receive its prestigious Starting Grants, worth up to € 1.5 million each. The total funding of € 429 million contributes to supporting a new generation of top scientists in Europe, enabling them set up their own research teams and pursue ground-breaking ideas.
lees verder
 
Tunisia joins Horizon 2020
Researchers and innovators from Tunisia will be able to participate in Horizon 2020 under the same conditions as their counterparts from EU Member States and other 13 associated countries. The agreement covers the years 2016-2020 and will still need to be ratified by the Tunisian Parliament.
lees verder
 
1st Joint Call of ERANID closed
15 September 2015 the first Joint Call on “Understanding drug use pathways” was launched. After the submission deadline on November 24, 30 proposals have been received by the Joint Call Secretariat.
lees verder
 
Deelname prijsvraag voor groenste idee van Overijssel langer mogelijk
De provincie Overijssel wil samen met haar inwoners de omgeving groener maken voor haar kinderen. Voor het meest groene idee stelt de provincie € 15.000 beschikbaar.
lees verder
 
Aanvragen Groningens landbouwfonds mogelijk tot en met 15 mei 2016
Het Fonds voor de Landbouw in Groningen ondersteunt landbouwbedrijven in de ruimste zin van het woord en levert daarnaast een bijdrage aan culturele activiteiten. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 30.000 beschikbaar.
lees verder
 
Subsidie herstructureringsprojecten in Flevoland verlengd
Met de Nadere regel Herstructureringsprojecten Flevoland kan de provincie subsidie verstrekken om zwaar verouderde werklocaties op te knappen. De herstelde locaties dragen bij aan een verbetering van het ruimtegebruik, een aantrekkelijk werkmilieu en een kansrijke economie.
lees verder
 
Universiteitsfonds Eindhoven maakt deadlines bekend voor 2016
Het Universiteitsfonds van de Technische Universiteit Eindhoven biedt financiële ondersteuning aan de projecten van (studie)verenigingen, studenten en medewerkers van de universiteit. Aanvragen moeten uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project worden ingediend en worden volgens deadlines behandeld.
lees verder
 
Groningen verlengt subsidie Doorrijden op Groen Gas
De provincie Groningen heeft besloten, de subsidie Doorrijden op Groen Gas te verlengen tot en met 30 april 2016. Er zal € 50.000 extra beschikbaar worden gesteld.
lees verder
 
Noord-Brabant verlengt subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader
De subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant zal worden verlengd. De regeling is bedoeld om de samenleving te betrekken bij het beheren en verfraaien van het landschap.
lees verder
 
Noord-Holland opent subsidie voor Programmatische Aanpak Stikstof
Noord-Holland heeft de eerder aangekondigde Uitvoeringsregeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) officieel gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 december 2016.
lees verder
 
Meer subsidie voor monumenten in Friesland
In Friesland kan subsidie worden aangevraagd voor het behoud van monumentale panden en cultuurhistorie van het landschap. Gedeputeerde Staten hebben besloten, de subsidieplafonds voor 2015 voor bepaalde onderdelen van zowel de Subsidieregeling monumenten Fryslân als de Subsidieregeling Natuur en Landelijk Gebied Fryslân met terugwerkende kracht aan te passen.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 09 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019