Succesvolle trainingen, jaarverslag 2014 en reglementswijzigingen

4 years ago


Text only:

Training ‘Procederen bij de Reclame Code Commissie'

Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
APRIL 2015
Nieuws Uit de praktijk Afhandeling van klachten in cijfers Compliance en het effect van zelfregulering Agenda

Geachte heer Do,

De eerste maanden van dit jaar kwamen weer veel zaken voorbij in de zittingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. We hebben vier interessante cases voor u geselecteerd. Op het bureau waren we ondertussen druk bezig met de organisatie van de nieuwe trainingen ‘Nederlandse Reclame Code in de praktijk’ en de samenstelling van het jaarverslag 2014. Zoals u van ons gewend bent rapporteren we de kwartaalcijfers van de klachtenbehandeling. En ten slotte kwam de SRC ook diverse malen in het nieuws. Leest u snel verder.
Graag zouden we weten welke delen van deze kwartaalnieuwsbrief u trouw leest en waardeert? Mist u iets of welke passages/rubrieken slaat u altijd over? U bewijst ons een dienst als u de moeite wilt nemen ons hierover te informeren via communicatie@reclamecode.nl. Bij voorbaat dank voor uw commentaar en suggesties.


Nieuws

Jaarverslag 2014
Het SRC jaarverslag 2014 is zojuist digitaal verschenen. U vindt het op www.reclamecode.nl/jaarverslagen. ‘Zichtbaar zijn, zichtbaar blijven’ vormt de leidraad. Naast de jaarcijfers en verantwoording, vindt u in het jaarverslag uitvoerige informatie over de klachten die de Reclame Code Commissie in 2014 behandeld heeft.
Lees meer


Aanpassingen in reglement Reclame Code Commissie en College van Beroep
Met ingang van 10 maart j.l. is een kleine aanpassing in het reglement Reclame Code Commissie en College van Beroep van kracht. Het betreft een toevoeging in artikel 28, dat betrekking heeft op de kosten van een klachtenprocedure. Nieuw is dat het heffen van klachtengeld ook mogelijk is nadat een beslissing definitief is geworden.
Lees meer

Trainingen ‘Nederlandse Reclame Code in de praktijk’

In-company trainingen
De SRC organiseert de Trainingen ‘Nederlandse Reclame Code in de praktijk’ zowel in het eigen kantoor als bij bedrijven of brancheorganisaties. In dat geval kunnen trainingen-op-maat worden gemaakt. Heeft u interesse in een algemene training of bijvoorbeeld een training-op-maat bij u in huis, neemt u dan contact op met compliance@reclamecode.nl om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.

De eerste pilots van de trainingen ‘Nederlandse Reclame Code in de praktijk’ voor professionals uit het reclamevak (adverteerders, bureaus en media) hebben in maart plaatsgevonden:
Lees meer


Wijziging samenstelling Reclame Code Commissie
Met veel plezier verwelkomen wij een nieuw lid van de Reclame Code Commissie, mevrouw Asta Lokin. U vindt de complete samenstelling van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep op de website.

SRC in het nieuws
SRC-directeur Prisca Ancion sprak begin maart 2015 openhartig over haar rood-groene hart met B’Elle, Belle in Business.

 

Diezelfde week was de SRC kort te horen bij Q Music’s Ontbijtshow met een commentaar op de prijzenoorlog van de supermarkten die met advertenties in de dagbladen werd uitgevochten.
Lees meer

 

Uit de praktijk

Geen zorgen over de zorg
In een aantal spotjes vestigt de rijksoverheid de aandacht op de veranderingen in het zorgstelsel. Aan de hand van personen die een bepaalde zorgbehoefte hebben, wordt toegelicht hoe in die specifieke zorgbehoefte zal worden voorzien. Uit de spotjes lijkt te volgen dat voor de betrokken personen geen sprake zal zijn van een wezenlijke verandering van de situatie waarin zij verkeren. Zij ontvangen namelijk ook in de toekomst zonder meer de hulp en zorg die zij nodig hebben. Zijn deze spotjes reclame?
Lees meer

Tandpastaglimlach
In een televisiecommercial voor tandpasta wordt de hoofdrol gespeeld door een jongeman met flonkerend witte tanden. Tandpasta is een cosmetisch product dat valt onder de op 1 januari 2015 in werking getreden Reclamecode cosmetische producten (RCP).


Volgens deze code zijn digitale technieken om afbeeldingen mooier te maken in reclame-uitingen in beginsel toegestaan. Dit geldt niet onbeperkt.
Lees meer


Coup de Coeur Guide Hachette
Adverteerder prijst een wijn aan met de mededeling dat deze de Coup de Coeur Guide Hachette heeft. Adverteerder heeft zich daarbij gebaseerd op gegevens van de wijnmaker. Deze gegevens blijken echter onjuist. Adverteerder heeft naar aanleiding van de klacht direct haar website aangepast.
Lees meer
Sponsoring van zwarte Piet en Koningsspelen
In een televisiecommercial roept een als zwarte Piet verkleed kind op het “nationale Pietendorp” in het Zuiderzeemuseum te bezoeken om daar een spel te spelen. Daarbij verschijnt de naam van een loterij herkenbaar in beeld om duidelijk te maken dat zij handelt als sponsor. Sponsoring is een vorm van reclame (toelichting bij artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code). Volgens de Reclamecode voor de kansspelen die gold tot 1 januari 2014 was sponsoring van kinderactiviteiten niet toegestaan.

Lees meer

             

RSS-feed 
Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.

 

Afhandeling van klachten in cijfers

In het eerste kwartaal van dit jaar (januari tot en met maart 2015) zijn in totaal 1125 klachten ontvangen.
Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het 1e kwartaal van 2014):

Lees meer

Voorzittersbeslissingen
Er werden in het afgelopen kwartaal 197 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.

Lees meer

Reclame Code Commissie (RCC)
De Reclame Code Commissie nam in het 1e kwartaal van 2015 in totaal 95 beslissingen.

Lees meer

College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 5 uitspraken (5 aanbevelingen). Het College heeft 3 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd (waarvan 1 keer met wijziging van gronden), en 2 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie gedeeltelijk vernietigd. In alle vijf de uitspraken van het College van Beroep was de eindconclusie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code.

Compliance en het effect van zelfregulering
De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzDe Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. De beoordeling door de Afdeling Compliance blijft beperkt tot de constatering of een reclame-uiting die in strijd is bevonden met de regels, wordt ingetrokken of gewijzigd. Indien de reclame wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep oordelen of die uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.
Cijfers
In 2014 heeft net als in 2013 ruim 96% van de adverteerders wiens reclame-uiting in strijd met de regels was bevonden gevolg gegeven aan de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep.
De afdeling Compliance is momenteel in 12 van de 70 dossiers waarin (na bezwaar/beroep) het afgelopen kwartaal een overtreding van de NRC is geconstateerd nog in afwachting van een reactie van de adverteerder dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen.


Agenda
In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.
Social Media
Naast deze nieuwsbrief kunt u ons volgen op LinkedIn, Twitter en Facebook. Zo weet u zeker dat u op de hoogte blijft. En natuurlijk waarderen wij het als u de berichten deelt, die u aanspreken.
Als u deze nieuwsbrief ieder kwartaal automatisch wilt ontvangen, kunt u zich hier eenvoudig aanmelden.

     Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
     nieuwsbrief

  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

COPYRIGHT © 2015 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019