Themanieuwsbrief NZa - 16 september 2013

5 years ago


Text only:

Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | Nummer 10 | september 2013
Themanieuwsbrief Correct Declareren
Stand van Zaken
Correct declareren is dit jaar één van de speerpunten in het toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit. In deze nieuwsbrief geven we een overzicht van de acties die we dit jaar ondernemen. We richten ons daarbij vooral op het bevorderen van correct declareren in de ziekenhuiszorg en de GGZ.
Lees verder in de themanieuwsbrief Correct Declareren nr. 3
NZa krijgt nog steeds meldingen van hoge rekeningen
Na halfjaar al meer meldingen dan in heel 2012
Steeds meer mensen melden bij de NZa mogelijke misstanden in de zorg. In het jaar 2012 heeft de NZa 1058 meldingen gekregen, in juni 2013 staat de teller al op 1177. Mensen stellen steeds vaker vragen over hun ziekenhuisrekening, mede door het hoge eigen risico. De vragen zijn voor de NZa een belangrijke bron voor het project correct declareren.
Lees verder
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit
Onderzoek omvang zorgfraude
Tussenrapportage verwacht in december 2013
De NZa is gestart met haar onderzoek naar fraude onder de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. Daarbij onderzoekt ze in opdracht van de minister van VWS de omvang van fraude en licht zij het financieringssysteem door op fraudegevoelige aspecten. Een eerste tussenrapportage verwacht de NZa in december, het eindrapport volgt juli 2014.
Lees verder

Links
- Jaarrapportage signaaltoezicht

- Brief over Plan van Aanpak Zorgfraude
Links
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u hier aan!
NIEUWSBRIEF AFMELDEN

Nza.nl

Categories: Insurance
Age: 19 until 30 year 31 until 64 years 65 and older

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018