Tømmedage/Åbningstider/Priser/Affald til genbrug

2 years ago


Text only:


Ændrede tømmedage og åbningstider i julen


I forbindelse med julens helligdage er der en enkelt ændring i indsamlingen af emballage samt pap og papir. For begge ordninger gælder det, at du vil få tømt torsdag d. 29. december 2016, hvis du skulle have tømt mandag d. 26. december 2016. Hvis du er tilmeldt SMS-besked eller push-meddelelser i vores App, vil du modtage en påmindelse dagen før tømning.
 
Både jule- og nytårsaften falder i år på en lørdag. Der vil denne dag være lukket på Renosyds genbrugspladser. Genbrugspladserne står klar til at modtage juletræer, gavepapir og hadegaver igen d. 27. december 2016.
 
Værdicentralen holder ligeledes lukket lørdag d. 24. december 2016 og lørdag d. 31. december 2016.

Priser for dit affald i 2017


Vi har i disse dage igangsat udsendelse af fakturaer med opkrævning af gebyrer for affaldshåndtering for første halvår 2017. Den opmærksomme kunde vil se, at der er prisændringer i nogle af gebyrerne.
 
Gebyret for emballageordningen er steget. Det skyldes, at det ved udbud i sommeren 2016 viste sig dyrere at afsætte emballagerne end hidtil.
 
Gebyrerne for restaffald er faldet i gennemsnit ca. 5%, hvilket skyldes, at udbud i 2015 har sikret en billigere indsamling samt, at prisen for forbrænding af affaldet falder i 2017.
 
I 2017 vil vi stadig være i stand til at tilbyde husstandsindsamling af pap og papir til den nette sum af 166 kr. om året. Her er der igen et gennemført udbud der er afgørende og sikrer fortsat fornuftige priser på afsætning af både pap og papir.
Odder kommune var hurtige med kameraet og fangede vores "papirdrenge", der tager skraldet og samtidig spreder juleglæde. Gi' dem et like på Odder kommunes facebook.
Har du spørgsmål til din faktura eller ønsker du at tilmelde dig vores pap og papirordning, så kontakt os på telefon 86 52 52 11 eller e-mail renosyd@renosyd.dk.

Deponicontaineren lukkes i Odder og Hørning


Men den kan åbnes igen, hvis man henvender sig til en genbrugsvejleder på pladserne. Gode erfaringer fra et forsøg med at lukke låget på deponicontaineren i Værdiparken i Skanderborg udvides nu til at omfatte genbrugspladserne i Odder og Hørning.


Forsøget viser, at mængderne der går til deponi på Renosyds affaldscenter i Skårup reduceres med godt 66%, hvis man skal henvende sig til en genbrugsvejleder for at få åbnet containeren. På den måde kan genbrugsvejlederne bedre rådgive om, hvilke ting, der hører hjemme i deponicontaineren. Efter forsøget blev igangsat, er betydelige mængder, der tidligere endte i deponicontaineren, i stedet blevet omdirigeret til containere med nye affaldstyper som f.eks. planglas, sanitet og Rockwool til genanvendelse. Samtidig går det ikke ud over sorteringen i andre containere på pladsen. Derfor udbredes denne praksis nu til andre pladser.


Affald til deponi er forbundet med betydelige økonomiske og miljømæssige udgifter. Derfor kommer den øgede sortering os alle til gode.


Tømmedage 2017


I selvbetjeningen på www.renosyd.dk og i vores App kan du nu se dine tømmedage for 2017.

10 bud på en grønnere jul


Firmaet Junkbusters har lavet nedenstående video, der kommer med 10 gode bud på, hvordan vi kan gøre mere for miljøet i en dejlig men ressourcetung tid. Det er da værd at tænke over.

Uaffyret fyrværkeri


Fuldstændig affyret fyrværkeri kan kommes i beholderen til restaffald efter oprydningen nytårsdag. Fyrværkeri, du ikke fik skudt af og ikke ønsker at gemme på, skal du derimod aflevere på genbrugspladserne som farligt affald. Det samme gælder fusere.
 
Ulovligt og ikke-sikkerhedsmærket fyrværkeri skal afleveres til politiet. Den lokale politikreds kan kontaktes ved at ringe 114.
Godt nytår!

Fra affald til Værdicentralen


Fra starten af 2017 vil der fra alle Renosyds genbrugspladser være mulighed for at indlevere affald til genbrug til Renosyds genbrugsbutik Værdicentralen. På genbrugspladserne i Ry, Odder og Hørning vil lokale frivillige organisationer også fortsat have en container stående. Samarbejdet med de frivillige foreninger om håndtering af affald til genbrug på disse 3 pladser varer foreløbigt 2017 ud. I løbet af 2017 skal fremtidens model for samarbejdet udvikles i fællesskab.
 
På pladserne vil det tydligt være skiltet, hvem der er modtager af det affald til genbrug, som du afleverer. Hvad enten du afleverer til Værdicentralen eller en frivillig forening, er du med til sikre endnu mere genbrug i Renosyds område. Tak for det!
Følg Værdicentralen på Facebook.
Klik her for at framelde dig

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019