Valongeval: veelvoorkomend ongeval bij ouderen

3 years ago


Text only:

Wordt deze mail van Het Nederlandse Rode Kruis niet volledig getoond, klik dan hier.
 
 
14 september 2015
 
EHBO voor en door ouderen

EHBO is niet moeilijk, iedereen kan het leren. Jong en oud.
Hoe meer 65-plussers EHBO vaardigheden op zak hebben, hoe beter.


Want, wist je dat...


Bij meer dan 50% van alle ziekenhuisopnames veroorzaakt door een ongeval het slachtoffer 65 jaar of ouder is [1].
Er jaarlijks 63.000 65-plussers worden opgenomen in het ziekenhuis.
Een valongeval de meest voorkomende oorzaak is van letsel door een ongeval bij ouderen.
Bijna de helft van de ouderen die op een Spoedeisende Hulp-afdeling komen na een val in de eigen vertrouwde is omgeving gevallen. [2]

Ambassadeur van het Rode Kruis, Irene Moors, over het belang van EHBO kennis onder ouderen: 
“Ik hoop dat veel 65 plussers bereid zijn om een EHBO cursus te volgen. Niet alleen vanwege hun eigen zelfredzaamheid maar ook voor anderen. De samenleving vergrijst. We worden nou eenmaal ouder. Het liefst worden we oud in goede gezondheid. Door te weten wat je moet doen bij ongevallen, kun je een hoop leed voorkomen!"


Verlenen van EHBO niet aan leeftijd gebonden
Ouderen zijn net als jongere mensen prima in staat om eerste hulp te verlenen. Tijdens EHBO-cursussen wordt uiteraard wel rekening gehouden met eventuele fysieke beperkingen. Er zal dan tijdens een cursus wat meer de tijd worden genomen om een competentie, zoals de borstcompressies bij een reanimatie, aan te leren.


[1] WHO, Global Report on Falls Prevention in Older Age, 2007
[2] VeiligheidNL


Wat te doen bij valongevallen?

Bij een val van grote hoogte moet je altijd rekening houden met nek-of wervelletsel.


Wat stel je vast bij nek-wervelletsel?


Het slachtoffer is betrokken geweest bij een verkeersongeval, is gevallen van een hoogte of heeft bij het in het water duiken de bodem geraakt, en klaagt over pijn aan nek, rug of hoofd
Het slachtoffer is ouder dan 65 jaar en is ten val gekomen
Het slachtoffer is een kind ouder dan 3 jaar die op de rug of nek is gevallen
Ernstige wonden aan nek of rug
Het slachtoffer is suf, slaperig, onrustig of heeft bewegingsdrang
Het slachtoffer heeft geheugenverlies of is bewusteloos
Verminderd gevoel of tintelingen

Wat doe je bij nek-wervelletsel?


Kalmeer het slachtoffer en overtuig het om niet te bewegen
Direct 1-1-2 (laten) bellen
Houd hoofd en nek van het slachtoffer met twee handen onbeweeglijk
Houd de luchtweg vrij door middel van de kinlift
Draai slachtoffer alleen op de zij bij braken en/of bloedverlies uit de mond

Na een val is er ook vaak sprake van hoofdletsel:


Wat stel je vast bij hoofdletsel?


Ongeval met plotselinge impact op het lichaam
Hoofdpijn, verwardheid, misselijkheid, evenwichtsproblemen of duizeligheid
Verward of ongewoon gedrag
Extra gevoeligheid voor licht of geluiden
Soms bewustzijnsstoornis of bewusteloosheid.
Kan een huidwond of buil op het hoofd hebben.

Wat doe je bij hoofdletsel?


Stel het slachtoffer gerust en adviseer te blijven liggen
Als het slachtoffer bloed of ander vocht verliest, trek dan wegwerphandschoenen aan
Houd het hoofd en de nek  onbeweeglijk bij verdenking van ernstig schedel, hersen of nek- of wervelletsel en bel 1-1-2
Dek uitwendige wonden (indien mogelijk) af. Een bult kun je koelen met een nat washandje
Verwijs altijd door naar een (huis)arts
De volgende klachten en verschijnselen zijn aanleiding om direct 1-1-2 te (laten) bellen:
Langer dan 1 minuut bewustzijnsverlies
Sufheid (moeilijk te wekken)
Verwardheid
Forse toename van hoofdpijn
Herhaald braken

Lees op onze website meer over de EHBO bij letsels die ook door een valongeval voorzaakt kunnen worden:


Hersenschudding
Bewusteloosheid
Ontwrichting
 
 
 
Volg het Rode Kruis op:

Afmelden
| Doorsturen | Wijzig e-mailadres | Privacy statement

Rodekruis.nl

Categories: Business goods Charity | Funds Hobby | Leisure Care | Help | First Aid
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018