Vroegefasefinanciering in 2016 ook beschikbaar voor hbo-innovatieve starters | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Ondernemers

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 18 december 2015
 
Nieuws
Vroegefasefinanciering in 2016 ook beschikbaar voor hbo-innovatieve starters
Verslagen van kennisbijeenkomsten voor arbeidsmarktregio's online beschikbaar
Subsidieplafond 2016 vastgesteld voor kwaliteit arbeidsverhoudingen
Openstelling voor Hernieuwbare-energieprojecten verlengd en enkele subsidieplafonds gewijzigd
Noord-Brabant wijzigt opnieuw Subsidieregeling knelpunten platteland
Subsidieregeling kwaliteitsnet goederenvervoer Zuid-Holland 2013 gewijzigd
Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Zuid-Holland opent opnieuw op 1 januari 2016
 
 
Nieuws
Vroegefasefinanciering in 2016 ook beschikbaar voor hbo-innovatieve starters
Met ingang van 1 januari 2016 komen ook hbo-innovatieve starters in aanmerking voor Vroegefasefinanciering. De module Vroegefasefinanciering, onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies, bevat op dit moment drie doelgroepen: bestaand mkb, innovatieve starters en academische innovatieve starters.
lees verder
 
Verslagen van kennisbijeenkomsten voor arbeidsmarktregio's online beschikbaar
Agentschap SZW heeft de verslagen van de eerste drie kennisbijeenkomsten voor arbeidsmarktregio's online beschikbaar gesteld. Diverse arbeidsmarktregio's (AMR) hadden aangegeven vaker in contact te willen treden met het Agentschap met als doel het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van knelpunten en vragen.
lees verder
 
Subsidieplafond 2016 vastgesteld voor kwaliteit arbeidsverhoudingen
Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) heeft voor 2016 een subsidieplafond van € 150.000 beschikbaar gesteld voor de Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen. De subsidie wordt verstrekt voor projecten die een praktijkgericht karakter hebben.
lees verder
 
Openstelling voor Hernieuwbare-energieprojecten verlengd en enkele subsidieplafonds gewijzigd
Minister Kamp van Economische Zaken heeft een wijziging gepubliceerd van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015. De indieningstermijn voor Hernieuwbare energieprojecten, onderdeel van de Topsector Energieprojecten, wordt verlengd tot en met 31 maart 2016.
lees verder
 
Noord-Brabant wijzigt opnieuw Subsidieregeling knelpunten platteland
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een vierde wijziging op de Subsidieregeling knelpunten platteland bekendgemaakt. Bij de uitvoering van de regeling is gebleken, dat het verstrekken van een voorschot van 95% vaak noodzakelijk is om de projecten succesvol uit te kunnen voeren.
lees verder
 
Subsidieregeling kwaliteitsnet goederenvervoer Zuid-Holland 2013 gewijzigd
Met de Subsidieregeling kwaliteitsnet goederenvervoer Zuid-Holland 2013 kan subsidie worden verstrekt voor het bevorderen van de doorstroming van goederenvervoer over de weg. De regeling is op een aantal punten gewijzigd.
lees verder
 
Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Zuid-Holland opent opnieuw op 1 januari 2016
Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop 2016 bekendgemaakt. Het is een nieuwe openstelling van de in 2014 gepubliceerde landelijke regeling, die dit jaar nog op een aantal punten werd versoepeld.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 18 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019