We vertellen u over de nieuwe Bijzondere Reclame Codes

4 years ago


Text only:

We vertellen u over de nieuwe Bijzondere Reclame Codes

Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
JANUARI 2015
Nieuws Uit de praktijk Afhandeling van klachten in cijfers Compliance en het effect van zelfregulering Agenda

Geachte heer Do,

Stichting Reclame Code (SRC) kijkt met tevredenheid terug op 2014, een jaar waarin veel gebeurd is en aan het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Reclame Code veel aandacht is besteed. We lieten onderzoek uitvoeren naar de ontwikkelingen van verantwoord reclame maken in de digitaliserende wereld, vierden ons jubileum met een groot internationaal congres en ten slotte introduceerden we de nieuwe website www.checkdereclamecode.nl.

Lees meer

Maar nu is het 2015, nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Meteen per 1 januari werden twee nieuwe Bijzondere Reclame Codes van kracht en zijn er vier geactualiseerd. Daarover leest u meer onder Nieuws.
Nieuwe en lopende projecten zijn opgepakt.
De expertgroep Responsible Advertising 2020 is na enkele bijeenkomsten in de afrondende fase van haar eerste studie met als centrale vraag: Hoe kan de maximale vrijheid voor verantwoord reclame maken in 2020 worden bewerkstelligd? De expertgroep is onderdeel van Shopping 2020, een breed opgezet project over online shopping, geïnitieerd en geleid door Thuiswinkel.org. SRC heeft de tussentijdse bevindingen van de expertgroep gepresenteerd bij het Shopping Together congres / Webwinkelvakdagen in Utrecht.
SRC onderzoekt in samenwerking met Stichting Media Rakkers de vorm voor een gezamenlijk project dat als doel heeft jongeren (12-18 jaar) reclame-kritisch te maken. Hierbij oriënteren we ons ook internationaal, zoals via de organisatie RAC (Responsible Advertising and Children), al jaren hierin actief.  
Fiona Vening van SRC is één van de sprekers bij het Mediawijsheid Congres dat op 25 maart a.s. plaatsvindt. In de volgende nieuwsbrief kunnen we u hierover nader informeren.
Tot slot organiseert Stichting Reclame Code met ingang van 2015 trainingsbijeenkomsten over de nieuwe codes, zelfregulering in reclame in het algemeen, Bijzondere Reclame Code etc.
Lees hierover meer onder Nieuws.

We wensen u een voorspoedig jaar toe, waarin naar hartenlust verantwoord reclame wordt gemaakt!


Nieuws

Nieuwe Bijzondere Reclame Codes
Met ingang van 1 januari 2015 zijn er twee nieuwe codes in werking getreden en vier bestaande codes gewijzigd. Het betreft de volgende codes: 
De nieuwe codes zijn de Code reclame voor Medische zelfzorg Hulpmiddelen (CMH) en de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP).
De aangepaste codes zijn de Code voor het gebruik van Postfilter 2015, Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen (RVK), Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) en de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG).
Lees meer

Nieuwe editie boekje Nederlandse Reclame Code
Met de invoering van zoveel nieuwe en aangepaste codes is de gedrukte uitgave van de Nederlandse Reclame Code vernieuwd. U kunt een exemplaar per e-mail aanvragen via info@reclamecode.nl.
De meest recente versie van de code is altijd vindbaar via de website www.reclamecode.nl/nrc.
Lees meer
Nieuw: Trainingsbijeenkomsten 
Stichting Reclame Code begint met de organisatie van trainingsbijeenkomsten over de nieuwste ontwikkelingen binnen de Nederlandse Reclame Code, de Reclame Code in het algemeen en over de behandeling van klachten door en de procedure bij de Reclame Code Commissie. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor adverteerders en reclamemakers en vinden plaats in Amsterdam Buitenveldert.
- 16 maart 2015*, 14.00 uur Thema: De nieuwe Bijzondere Reclame Codes en laatste ontwikkelingen
- 31 maart 2015*, 14.00 uur Thema: Verantwoord reclame maken en de Nederlandse Reclame Code
(* data onder klein voorbehoud).
Lees meer

Samenstelling RCC en CvB
Met veel plezier verwelkomen wij nieuwe leden van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Met enige regelmaat wijzigt de bezetting hiervan, bijvoorbeeld omdat de zittingstermijnen van de leden verlopen. De commissie/het college bestaat uit vier leden en een onafhankelijke voorzitter. Die vier leden vertegenwoordigen de adverteerders, de communicatieadviesbureaus, de media/exploitant en de consument.
Lees meer
Social Media
Op LinkedIn is de besloten groep Stichting Reclame Code Alumni gestart, voor oud-directeuren, -bestuursleden en -voorzitters van SRC, alsook voor oud-leden en –voorzitters van de Reclame Code Commissie en College van Beroep. Heeft u interesse, meld u zich dan aan via LinkedIn.

N.B. Op Twitter bestaat een account ‘Uitspraken RCC’. Deze twitteraar schrijft over (een selectie van) uitspraken van de Reclame Code Commissie en andere SRC-gerelateerde nieuwszaken. Wie de afzender is, is ons niet bekend. Daarom vinden wij het belangrijk te zeggen dat deze tweets niet van de Stichting Reclame Code afkomstig zijn. Wij zijn er niet in geslaagd dit account te (laten) verwijderen. Het enige Twitter-account van SRC is @StReclameCode.

Steeds vaker wordt er met en over Stiching Reclame Code en de Reclame Code Commissie gesproken op Twitter en Facebook. Volgt u ons daar ook om niets te missen: Twitter: @StReclameCode en Facebook/Stichting Reclame Code.

 

Uit de praktijk
Wij geven u graag een kijkje in de keuken van de Reclame Code Commissie en lichten hierbij enkele interessante zaken toe.

Geen misleidende hond
In een reclamefilmpje wordt de Lost & Found Service van KLM aangeprezen. Daarbij zijn beelden te zien van het hondje “Sherlock”. Getoond wordt hoe dit hondje verloren voorwerpen bij de eigenaar terugbezorgt en hoe het daarvoor getraind wordt. Het filmpje is viral gegaan. De klager vindt het filmpje misleidend omdat de KLM in werkelijkheid geen gebruik maakt van het hondje. Maar is een filmpje met een verhaallijn die niet waar is altijd misleidend?
Lees meer


Recensies op website: kritiek op het weglaten van kritiek
Op de website van adverteerder staan recensies over restaurants. Volgens klager is 95% van de recensies ‘uitstekend’ en de overige 5% ‘ruim voldoende’. Klager heeft via adverteerder gebruik gemaakt van een dineraanbieding. Gevraagd naar zijn mening heeft klager gezegd dat hij niet tevreden was over het restaurant. Deze beoordeling is niet op de website geplaatst.
Lees meer

             

RSS-feed 
Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.

 

Afhandeling van klachten in cijfers

In het afgelopen kwartaal (oktober tot en met december 2014) zijn in totaal 836 klachten ontvangen.
Hieronder ziet u een overzicht van de afhandeling van klachten in het 4e kwartaal (Q4) van 2014 (vergeleken met het 4e kwartaal van 2013):

Lees meer

Voorzittersbeslissingen
Er werden in het laatste kwartaal van 2014 208 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als hij van oordeel is, dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.

Lees meer

Reclame Code Commissie (RCC)
De Reclame Code Commissie nam in het 4e kwartaal van 2014 in totaal 102 beslissingen.

Lees meer

College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep heeft in het 4e kwartaal 4 afwijzingen gedaan (2 keer de uitspraak van de RCC bevestigd en 2 keer vernietigd) en 5 aanbevelingen (4 keer de uitspraak van de RCC bevestigd en 1 keer vernietigd).

Zie de grafiek hieronder voor een overzicht van het totaal aantal door het College genomen beslissingen in 2014.

Grensoverschrijdende klachten 2014
De Stichting Reclame Code ontvangt jaarlijks klachten via doorverwijzing door een zusterorganisatie in een ander Europees land. Als bijvoorbeeld een reclame-uiting via internet is gericht op de Engelse consument, maar afkomstig van een Nederlandse bedrijf, dan wordt een klacht van een Engelse consument tegen deze reclame-uiting in beginsel inhoudelijk behandeld door de Nederlandse Reclame Code Commissie (aanknopingspunt is het land waar de adverteerder is gevestigd). Dit volgt uit de afspraken die zijn gemaakt door de leden van de European Advertising Standards Alliance (EASA), waarbij ook SRC is aangesloten. In 2014 zijn 22 klachten ontvangen van andere zelfreguleringsorganisatie in de EU.
Zie het diagram hieronder voor een overzicht wat er met de ontvangen klachten is gebeurd.
Voor zover er geen uitspraak is gedaan, kwam dat omdat de klager en adverteerder er onderling zijn uitgekomen (3x), omdat de klager na de door de adverteerder aangeboden oplossing helemaal niet meer reageerde (3x), of omdat de klacht niet tegen een reclame-uiting bleek te zijn gericht (1x).
Lees meer

Compliance en het effect van zelfregulering
De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. De beoordeling door de Afdeling Compliance blijft beperkt tot de constatering of een reclame-uiting waarover een aanbeveling is gedaan, wordt ingetrokken of gewijzigd. Indien de reclame wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep oordelen of die uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.


Cijfers
De afdeling Compliance is momenteel in 20 van de 361 dossiers waarin (na bezwaar/beroep) een overtreding van de NRC is geconstateerd nog in afwachting van een reactie van de adverteerder dat hij de reclame-uiting niet meer zal gebruiken/verspreiden dan wel zal aanpassen. Tot nu toe zijn 8 adverteerders (9 dossiers) op de Non-Compliant lijst geplaatst. Gemiddeld geeft zo’n 96% van de adverteerders jaarlijks gevolg aan een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of het College van Beroep.


Agenda
In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.
Als u deze nieuwsbrief ieder kwartaal automatisch wilt ontvangen, kunt u zich hier eenvoudig aanmelden.

     Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
     nieuwsbrief

  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.

COPYRIGHT © 2015 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019