Wegens succes geprolongeerd!

3 years ago


Text only:

Trainingsprogramma uitgebreid


Als deze e-mail niet goed wordt weergegeven klik dan hier om de e-mail in uw browser te openen.
AUGUSTUS 2015
Nieuws
Uit de praktijk
Better safe than sorry: Copy Advies
Afhandeling van klachten in cijfers
Compliance en het effect van zelfregulering
Agenda

Geachte heer Do,


Wegens succes geprolongeerd! Het is fijn als je een nieuwsbrief met die zin kunt beginnen. Het gaat hier om onze serie trainingen ‘Nederlandse Reclame Code in de praktijk’. Hierover leest u meer in de rubriek ‘Nieuws’.
Het lijkt misschien stil op de zaak, nu zo veel mensen op vakantie zijn, maar schijn bedriegt. De consument blijft kritisch op verantwoorde reclame en vindt ook in de vakantieperiode de tijd om klachten aan ons voor te leggen. De zittingen van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep gaan onverminderd door, getuige de vele uitspraken die zijn gedaan. In ‘Uit de praktijk’ leest u over een selectie van drie interessante casus.


Nieuws

Trainingen ‘Nederlandse Reclame Code in de praktijk’.


De feedback op de eerste trainingen van maart dit jaar was grotendeels zeer positief. De trainingszaal was alle keren tot op de laatste plaats gevuld en toch was er voldoende ruimte voor interactiviteit en specifieke vragen.


Voor adverteerders en bureaus is het van belang om de regels van verantwoord adverteren goed te kennen en daarom breiden we ons trainingsprogramma verder uit. Dit jaar organiseren we de nieuwe training ‘Procederen bij de Reclame Code Commissie’.
Lees meer


 

Code voor Zoetwaren vervallen
Per 1 juli 2015 is de Code voor Zoetwaren (CVZ) vervallen. Dat betekent dat vanaf die datum het tandenborstellogo niet meer hoeft te worden afgebeeld in reclame voor zoetwaren op tv en in print. De Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) blijft onverkort van toepassing op reclame voor zoetwaren.
Kijk voor meer informatie over de toepassing van de RVV op www.checksrc.nl/check/voeding. Op deze website is ook uitleg te vinden over de voedingskundige criteria waaraan sinds 1 januari 2015 getoetst moet worden of reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen van 7 t/m 12 jaar is toegestaan.


SRC internationaal
De advertentiecampagne van najaar 2014 wordt nog steeds ingezet en uitgebreid met nieuwe uitingen. De campagne maakt de reclamemaker op ludieke wijze attent op de website www.checkdereclamecode.nl waar je eenvoudig kunt nagaan of je met je uiting op het goede spoor zit. Enkele van de uitingen zijn nu in het Engels ontwikkeld. Er zijn immers veel crossborder-adverteerders die vanuit Nederland werken. Bovendien hebben we de campagne en website ingezonden voor de zgn. Best Practice Award van onze Europese koepelorganisatie EASA. Bij goed nieuws daarover meer in onze volgende nieuwsbrief.


Jeugd Reclame Wijzer
Vorige maand heeft de Stichting Media Rakkers een nieuwe Jeugd Reclame Wijzer gepubliceerd. Met de Jeugd Reclame Wijzer wordt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van veilige en verantwoorde reclame gericht op kinderen. De SRC heeft meegewerkt aan de totstandkoming ervan, in het bijzonder waar regelgeving m.b.t. kinderreclame in de Nederlandse Reclame Code aan de orde is. De Wijzer die bestemd is voor reclamemakers biedt verder adviezen voor het maken van verantwoorde reclame en is gratis aan te vragen via www.mediarakkers.nl.


Wijziging samenstelling Reclame Code Commissie en
College van Beroep
In deze zomermaanden hebben we afscheid genomen of zullen we afscheid nemen van enkele leden van het College van Beroep: de heer Van Sluyters van Nimwegen neemt op 25 augustus a.s. voor de laatste keer deel aan de zitting en op 16 juni j.l. was dat het geval voor de heer Glasius. Bij het verstrijken van de termijnen is een woord van grote dank voor hun bijdrage aan het College gedurende vele jaren zeker op zijn plaats. We verwelkomen deze zomer Marinus Pannevis (namens adverteerders) bij het College van Beroep en Rien van Beemen (NRC Media) bij de Reclame Code Commissie.


SRC Jaarverslag 2014
We meldden het al in onze vorige nieuwsbrief: het SRC jaarverslag 2014 is gepubliceerd. U kunt het lezen en downloaden op www.reclamecode.nl/jaarverslagen.


Uit de praktijk


Daar gaat je zakgeld!
De 9-jarige zoon van klager krijgt een aan hem geadresseerde brief waarin suggesties worden gedaan voor diverse kinderfeestjes. In de brief staat onder meer: “Als je nu je kinderfeestje reserveert, krijg jij van ons je verjaardag cadeau!”(…) “Heb je al een keuze gemaakt? Je gratis verjaardag reserveren is zo gedaan”. De klagende ouder vindt het onbegrijpelijk dat zo’n aanbod wordt gericht aan kinderen in plaats van aan hun ouders.
Lees meer


Iets te fruitig?
Een producent stelt dat zijn product voor 98% uit biologisch fruit bestaat. Het product bestaat echter voor ongeveer 1/3 gedeelte uit concentraat, afkomstig van appel en, in aanzienlijk mindere mate, citroen, zwarte bes en wortel. Kun je dan nog spreken van 98% fruit?
Lees meer
Opt-(f)out
In reclame wordt weleens gebruik gemaakt van een constructie waarbij een dienst wordt aangeboden waaraan je vastzit als je niets doet, en waar je alleen onderuit kunt komen als je je afmeldt. Volgens de vaste lijn van de beslissingen van het College van Beroep is dit in strijd met het vertrouwen in reclame. Men moet namelijk erop kunnen vertrouwen dat reclame geen verplichtingen schept als men niets doet. Een variant hierop was aan de orde in de brief die een klager kreeg met daarin de mededeling dat van zijn woning een warmtescan zou worden gemaakt en de resultaten daarvan aan zijn voordeur zouden worden aangeboden, als hij zich voor dit alles niet zou afmelden.
Lees meerRSS-feed
Wilt u automatisch alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep per e-mail ontvangen? Vraag een RSS-feed aan via de website en u mist geen enkele uitspraak.Better safe than sorry: Copy Advies
In het tweede kwartaal is door de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie 114 keer een reclame-uiting in strijd met de regels uit de Nederlandse Reclame Code bevonden en is de adverteerder aanbevolen om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.
Als een adverteerder hulp wil bij het aanpassen van zijn reclame-uiting, of als hij bij een nieuwe campagne wil voorkomen dat hij over de schreef gaat, dan kan hij daarvoor bij de Stichting Reclame Code terecht. Allereerst kunnen natuurlijk de websites www.checkdereclamecode.nl en www.checksrc.nl worden geraadpleegd. Als er daarna nog vragen zijn, dan kan een Copy Advies worden gevraagd. Een Copy Advies is praktisch van aard, geeft aan waar eventuele risico’s op overtreding van de regels uit de NRC zitten en analyseert de relevante beslissingen van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en het College van Beroep.
Het advies is vertrouwelijk en vrijblijvend. De adverteerder kan het advies naast zich neerleggen.
Alleen adverteerders die jaarlijks een financieel bijdrageverzoek van SRC ontvangen en de bijdrage van het lopende kalenderjaar hebben betaald, komen in aanmerking voor deze dienst. Het (basis)tarief voor een advies is €500,- (exclusief BTW) per concept reclame-uiting/campagne. Zie voor meer informatie www.checksrc.nl/copy_advies en zie ook onze algemene website over de andere diensten die wij adverteerders aanbieden om te helpen bij het maken van verantwoorde reclame.
Neem voor vragen contact op met Fiona Vening via compliance@reclamecode.nl.


 
Afhandeling van klachten in cijfers


In het tweede kwartaal van dit jaar (april tot en met juni 2015) zijn in totaal 1.021 klachten ontvangen.
Hieronder ziet u een overzicht van de klachtenbehandeling (vergeleken met het tweede kwartaal van 2014):


Lees meer


Voorzittersbeslissingen
Er werden in het afgelopen kwartaal 255 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.


Lees meer


Reclame Code Commissie (RCC)
De Reclame Code Commissie nam in het tweede kwartaal van 2015 in totaal 126 beslissingen.


Lees meer


College van Beroep (CvB)
Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 17 uitspraken (4 afwijzingen, 12 aanbevelingen en 1 uitspraak waarin het beroep niet-ontvankelijk is verklaard). Het College heeft 6 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie in zijn geheel bevestigd (waarvan 3 keer met wijziging van gronden), 8 keer de uitspraak van de Reclame Code Commissie voor een deel vernietigd, en 2 keer de uitspraak van de Commissie in zijn geheel vernietigd.Compliance en het effect van zelfregulering
De Afdeling Compliance gaat na of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB. De beoordeling door de Afdeling Compliance blijft beperkt tot de constatering of een reclame-uiting die in strijd is bevonden met de regels, wordt ingetrokken of gewijzigd. Indien de reclame wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep oordelen of die uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.
Op dit moment staan 6 dossiers als non-compliant geregistreerd, wat betekent dat de adverteerder niet heeft toegezegd de aanbeveling van de Reclame Code Commissie of het College van Beroep op te volgen.Agenda
In de agenda ziet u wanneer de zittingen zijn gepland van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, alsmede bijeenkomsten en activiteiten waar Stichting Reclame Code een actieve rol in heeft.
Social Media
Naast deze nieuwsbrief kunt u ons volgen op LinkedIn, Twitter en Facebook. Zo weet u zeker dat u op de hoogte blijft. En natuurlijk waarderen wij het als u de berichten deelt, die u aanspreken.
Als u deze nieuwsbrief ieder kwartaal automatisch wilt ontvangen, kunt u zich hier eenvoudig aanmelden.


 
 
 Raadpleeg onze
 website voor
 meer informatie
 over de SRC.
  • Gegevens wijzigen
  • Afmelden
     nieuwsbrief

  • Contact

Uitspraken via RSS-feed
Wist u dat u alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kunt raadplegen via de uitsprakendatabase op www.reclamecode.nl. U kunt zich hier (gratis) abonneren op de Feed.


COPYRIGHT © 2015 | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER

Reclamecode.nl

Categories: Media advertising agency
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019