Werkzame elementen - effectieve interventies voor iedereen

11 days ago


Text only:

Pharos Nieuws maart 2019
   
Nieuws maart 2019
Lees deze nieuwsbrief in je browser
Nog geen abonnee?
Meld je hier aan


Factsheets vluchtelingen Syrië en Eritrea


De meeste vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen, komen uit Syrië en Eritrea. Het ging in 2018 om 17 procent en 14 procent van de in totaal 30.000 asielzoekers die hier in de centrale opvang verblijven.
 
Waarom zijn zij gevlucht? Welke achtergrond hebben zij? Welk onderwijs hebben ze gehad in hun land van herkomst? En wat zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen, of aandachtspunten voor zorgverleners?
 
In de geactualiseerde factsheets vind je meer cijfers en informatie over deze groepen vluchtelingen, en praktisch advies en hulpmiddelen voor zorgverleners die asielzoekers met deze herkomst zien.
 
Factsheet Syrische vluchtelingen
 
Factsheet Eritrese vluchtelingen


Eenvoud vraagt lef


Een beeldverhaal kan ouders helpen die minder taalvaardig zijn. Het maken van zo’n beeldverhaal helpt professionals. 
Opvoedorganisaties presenteerden onlangs hun beeldverhalen voor ouders voor wie bestaand voorlichtingsmateriaal niet begrijpelijk, toegankelijk of herkenbaar is. Zij deelden ook wat ze hebben geleerd van het maken van die beeldverhalen.“ Je leert tijdens het maken weer veel meer over de leefwereld van je doelgroep.”
Lees dit artikel


Zorg in eigen hand: training om te helpen bij zelfzorg


Voor chronisch zieken is zelfmanagement essentieel, maar juist daar gaat veel mis. Vaak wordt dan gedacht dat een patiënt onwillig is of niet gemotiveerd. Dat is meestal niet het probleem. Zelfzorg vraagt namelijk vaardigheden van patiënten die veel mensen niet hebben. Denk aan goed begrijpend lezen, plannen, of in staat zijn om ingewikkeld gezondheidsadvies van een arts correct op te volgen. 
Hoe motiveer je een patiënt om gezondheidsadvies wel op te volgen? Hoe stel je samen concrete doelen en help je de patiënt om die zelf te realiseren? Onze training Zorg in eigen hand: coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een chronische aandoening helpt jou om je patiënt te begeleiden bij betere zelfzorg, bijvoorbeeld bij diabetes of COPD.
Meer over de training


Werkzame elementen
Effectieve interventies voor iedereen


Mensen met weinig inkomen, een lage opleiding of een migratieachtergrond hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen. Maar zij hebben nu het minst aan interventies die hun gezondheid moeten verbeteren. Interventies sluiten vaak niet voldoende aan bij hun mogelijkheden en leefwereld.
Toch kun je een interventie ontwikkelen die wel aansluit en effectief is voor iedereen. In deze publicatie vind je de 'werkzame elementen' die een interventie succesvol kunnen maken. Ook voor mensen met de grootste gezondheidsachterstanden.
Publicatie inzien of downloaden


Inwoners in de hoofdrol


Het startte als 'Elk Goois Matras komt van pas', een tweedehandswinkel voor nieuwkomers in een oude gymzaal. Intussen is De Broedplaats in Gooise Meren uitgegroeid tot een succesvolle duurzame ontmoetingsplek voor buurtbewoners - ongeacht hun achtergrond en leefsituatie. 
Organisch komt hier het ene na het andere buurtinitiatief tot stand. Dat maakt de Broedplaats inmiddels ook een serieuze gesprekspartner voor de gemeente. "Er ontstaan prachtige dingen doordat mensen in hun directe omgeving een plek hebben waar zij zich veilig, gewaardeerd en ontspannen voelen. Dat heeft een positief effect op welzijn en gezondheid."
Lees verder


Werk en gezondheid


Werk heeft invloed op je gezondheid. Dat kan negatief zijn, denk aan zwaar of stressvol werk, maar juist ook positief. Participeren in de samenleving verbetert vaak de gezondheid en het welzijn van mensen. Andersom kan gezondheid je werk beïnvloeden. Bij ziekte kun je minder deelnemen, en bij een goede gezondheid kun je werk veel beter aan. 
Dit lijkt zo voor de hand liggend, maar in beleidsvorming en in de praktijk kunnen we daar nog veel meer op inspelen. Daarom is het cruciaal om bij een lokale aanpak van gezondheidsachterstanden ook participatie mee te nemen. 
Een gemeente kan bijvoorbeeld beleid op participatie en gezondheid aan elkaar koppelen. Ook kunnen initiatieven voor inwoners van een wijk of voor nieuwkomers een verbinding maken tussen beide domeinen, denk aan dagbesteding en vrijwilligerswerk.
Naar het kennisdossier van Gezond in… over Participatie


Agenda


2 april 2019
Netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden
11 april 2019
Lokale coalities Kansrijke Start
Startbijeenkomst van het stimuleringsprogramma "Lokale coalities Kansrijke Start"
Op de hoogte blijven? Volg ons op social media!
Copyright © 2019 Pharos 
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u als abonnee bij Pharos geregistreerd staat.
Adresgegevens:
Pharos
Arthur van Schendelstraat 600 tweede etage
Utrecht, UT 3511 MJ
Netherlands
Voeg ons toe aan je contactpersonen 
Je gegevens inzien en bijwerken of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Pharos.nl

Categories: Health | Welfare
Age: 65 and older 31 until 64 years 19 until 30 year 14 until 18 year 7 until 13 year

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019