Wijziging voor calls van Fonds duurzaam ondernemen en voedselzekerheid en Ghana WASH Window gepubliceerd | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Ondernemers

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 11 december 2015
 
Nieuws
Wijziging voor calls van Fonds duurzaam ondernemen en voedselzekerheid en Ghana WASH Window gepubliceerd
Dubbele subsidie mogelijk bij sanering asbestdaken van agrarische gebouwen
OP OOST stelt kwaliteitseis voor Innovatiesamenwerkingsprojecten bij, opnieuw aanvragen mogelijk
Noord-Holland maakt regeling bekend voor eenmalige tegemoetkoming agrarisch natuurbeheer
Nieuwe subsidie voor natuur en samenleving Noord-Brabant
Stand van zaken budget OP OOST op 8 december 2015
Friesland stelt subsidie vast voor duurzame transportmiddelen
 
 
Nieuws
Wijziging voor calls van Fonds duurzaam ondernemen en voedselzekerheid en Ghana WASH Window gepubliceerd
De wijziging heeft betrekking op de tweede call van het Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid en de derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water, met een sluitingsdatum van respectievelijk 1 december 2014 en 16 februari 2015.
lees verder
 
Dubbele subsidie mogelijk bij sanering asbestdaken van agrarische gebouwen
Agrarische bedrijven en eigenaren van voormalige agrarische gebouwen kunnen in 2016 dubbel subsidie aanvragen voor het saneren van asbestdaken. Dit bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
lees verder
 
OP OOST stelt kwaliteitseis voor Innovatiesamenwerkingsprojecten bij, opnieuw aanvragen mogelijk
Subsidieaanvragen die ingediend worden bij het OP Oost subsidieprogramma worden beoordeeld op vijf kwaliteitscriteria. De Managementautoriteit (MA) van OP OOST verwachtte veel aanvragen en heeft daarom gekozen om de kwaliteitseis voor Innovatie-samenwerkingsprojecten op minimaal 80 punten te zetten.
lees verder
 
Noord-Holland maakt regeling bekend voor eenmalige tegemoetkoming agrarisch natuurbeheer
Noord-Holland krijgt een Uitvoeringsregeling eenmalige tegemoetkoming agrarisch natuurbeheer. Dit hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld in hun vergadering van 8 december jongstleden. Voor deze nieuwe regeling komt een subsidieplafond van € 100.000 beschikbaar.
lees verder
 
Nieuwe subsidie voor natuur en samenleving Noord-Brabant
De Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant 2016 is gepubliceerd. De regeling is met ingang van 9 december 2015 in werking getreden. Het is de opvolger van de Subsidieregeling natuur en samenleving uit 2014, die is komen te vervallen.
lees verder
 
Stand van zaken budget OP OOST op 8 december 2015
De Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (OP OOST), heeft een overzicht gepubliceerd met de stand van zaken van het nog beschikbare budget per 8 december 2015. Er is in beide provincies nog budget voor Innovatiesamenwerkingsprojecten en Stimulering innovatieprojecten (tot maximaal € 500.000).
lees verder
 
Friesland stelt subsidie vast voor duurzame transportmiddelen
Gedeputeerde Staten van Friesland hebben het hoofdstuk Duurzaam vervoer van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân uitgebreid met een paragraaf voor Duurzame transportmiddelen. Doel van deze nieuwe regeling is het terugdringen van het broeikaseffect, door de aanschaf van transportmiddelen op duurzame brandstoffen en de ombouw van bestaande transportmiddelen op duurzame brandstoffen te stimuleren.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 11 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019