Zes toekenningen Advanced Materials: samenwerking Nederland-China | Nieuwsbrief SubsidieTotaal Overheden & Non-profit

3 years ago


Text only:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, klik dan hier
E-mailnieuwsbrief | 16 december 2015
 
Nieuws
Zes toekenningen Advanced Materials: samenwerking Nederland-China
€ 70 miljoen voor nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie
Subsidieregeling integrale tarieven medisch specialistische zorg gepubliceerd
Twee nieuwe oproepen voor voorstellen binnen het Erasmus+ programma
Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening gepubliceerd
New NICHE call for projects in Bangladesh published
Becoming a Dutch Master winnaar HollandCall
Preannouncement NORFACE call Dynamics of Inequality Across the Life-course
Wijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland en de subsidieplafonds voor 2015 gepubliceerd
LIFE+: new publication LIFE and Climate change adaptation
Subsidieplafonds 2016 vastgesteld voor NFP II, NICHE II en MSP II
Voorlichtingsbijeenkomst EFRO programma Kansen voor Utrecht 2014 - 2020
Subsidieplafonds voor Regels Ruimte voor Gelderland 2016 vastgesteld
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen winnaar van de RAAK-award 2015 voor praktijkgericht onderzoek
Nieuwe subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen er op in Noord-Holland
Overijssel verhoogt budget tweede tender Duurzame energieopwekking en energiebesparing
Zuid-Holland trekt subsidieregeling jeugdzorg in
Overijssel opent Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER
 
 
Nieuws
Zes toekenningen Advanced Materials: samenwerking Nederland-China
NWO Chemische Wetenschappen biedt aan zes interdisciplinaire teams met onderzoekers uit China en Nederland financiering om samen te werken op het vlak van Advanced Materials. Beide landen hebben ruime expertise op dit gebied, en hebben daarnaast de ambitie deze in te zetten voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.
lees verder
 
€ 70 miljoen voor nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen vanaf 4 januari 2016 particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken, subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Er wordt in 2016 € 70 miljoen beschikbaar gesteld.
lees verder
 
Subsidieregeling integrale tarieven medisch specialistische zorg gepubliceerd
Minister Schippers van VWS heeft de 'Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2016' gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe subsidieregeling komt op hoofdlijnen overeen met de regeling die dit jaar sloot.
lees verder
 
Twee nieuwe oproepen voor voorstellen binnen het Erasmus+ programma
De Europese Unie heeft twee nieuwe Erasmus+ oproepen gepubliceerd binnen Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen. Het gaat om Europese beleidsexperimenten op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd onder leiding van overheidsinstanties op hoog niveau (EACEA/34/2015) en Kwaliteitsborging op Europees niveau voor een betere transparantie en erkenning van vaardigheden en kwalificaties (EACEA/48/2015).
lees verder
 
Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening gepubliceerd
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische Avond-, Nacht- en Zondag- (ANZ-) dienstverlening gepubliceerd. Via het Beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening wil VWS bijdragen aan het tegengaan van grote verschillen in de tarieven voor farmaceutische ANZ-dienstverlening en bereiken dat deze zorg voor alle patiënten binnen aanvaardbare financiële grenzen bereikbaar is.
lees verder
 
New NICHE call for projects in Bangladesh published
Nuffic has published a new NICHE call for projects in Bangladesh. The call aims to strengthen vocational / professional education and training capacities in the water sector in Bangladesh, as part of the objectives of the NICHE Country Programme in Bangladesh.
lees verder
 
Becoming a Dutch Master winnaar HollandCall
Becoming a Dutch Master is de winnaar geworden van HollandCall 2015. Het verbindt via een (minimaal tweetalige) app beroemde en aansprekende landschapsschilderijen in Noord-Hollandse musea met hedendaagse locaties, waarop deze werken zijn gebaseerd/geïnspireerd of zelfs zijn geschilderd.
lees verder
 
Preannouncement NORFACE call Dynamics of Inequality Across the Life-course
NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) announces a new funding opportunity on Dynamics of Inequality Across the Life-course: Structures and Processes (DIAL).
lees verder
 
Wijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland en de subsidieplafonds voor 2015 gepubliceerd
De Managementautoriteit (MA) van OP OOST heeft onlangs de kwaliteitseis voor Innovatiesamenwerkingsprojecten bijgesteld. Omdat de belangstelling niet zo groot is als verwacht en een groot aantal aanvragen de minimumeis van 80 punten niet blijkt te halen, heeft de MA besloten de puntengrens te verlagen naar 70 punten.
lees verder
 
LIFE+: new publication LIFE and Climate change adaptation
'LIFE and Climate change adaptation' highlights the contribution, the LIFE programme has made to the implementation of EU policy on climate change adaptation. Featuring more than 130 LIFE projects from 24 Member States, the new brochure provides a wealth of examples of ways in which climate change adaptation can be mainstreamed.
lees verder
 
Subsidieplafonds 2016 vastgesteld voor NFP II, NICHE II en MSP II
Voor 2016 is voor het Netherlands Fellowship Programme II (NFP II) en het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE II) een gezamenlijk subsidieplafond van € 67.525.000 vastgesteld. Voor het Middle-East North Africa Scholarship Programme II (MSP II) is volgend jaar geen meer subsidie beschikbaar.
lees verder
 
Voorlichtingsbijeenkomst EFRO programma Kansen voor Utrecht 2014 - 2020
Als stedelijk steunpunt voor het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-programma organiseert de gemeente Utrecht op 15 januari 2016 een voorlichtingsbijeenkomst. Binnen het EFRO programma is budget beschikbaar voor projecten gericht op duurzame stedelijke ontwikkeling.
lees verder
 
Subsidieplafonds voor Regels Ruimte voor Gelderland 2016 vastgesteld
De provincie Gelderland heeft de subsidieplafonds voor Regels Ruimte voor Gelderland 2016 vastgesteld. Met de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 kan de provincie subsidie verstrekken voor activiteiten of het starten van activiteiten.
lees verder
 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen winnaar van de RAAK-award 2015 voor praktijkgericht onderzoek
Het project 'Fast & curious' van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is de winnaar geworden van de RAAK-award 2015. De prijs, een bedrag van € 10.000, mag vrij worden besteed aan scholing, een gezamenlijke studiereis of een investering in faciliteiten.
lees verder
 
Nieuwe subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen er op in Noord-Holland
De Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen er op Noord-Holland 2016 is bekendgemaakt. Het is de eerder aangekondigde verlening van de landelijke regeling.
lees verder
 
Overijssel verhoogt budget tweede tender Duurzame energieopwekking en energiebesparing
De provincie Overijssel heeft het subsidieplafond voor de tweede tender van de Subsidieregeling Duurzame energieopwekking en energiebesparing verhoogd van € 750.000 naar € 1.346.558. Met het programma Nieuwe Energie Overijssel wil de provincie het aandeel nieuwe energie vergroten naar 20% in 2020.
lees verder
 
Zuid-Holland trekt subsidieregeling jeugdzorg in
De Subsidieregeling Jeugdzorg Zuid-Holland 2013 wordt met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken. Dit hebben Gedeputeerde Staten bekendgemaakt.
lees verder
 
Overijssel opent Regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER
De regeling Lopende kosten en dynamisering LEADER is bedoeld voor Lokale Actiegroepen (LAG) die zijn ingesteld door Gedeputeerde Staten van Overijssel in het kader van de LEADER maatregel uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De subsidie wordt verstrekt voor het beheer van de uitvoering van de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) en promotie en voorlichting van de LOS.
lees verder
 
 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier
Wit u uw e-mailadres wijzigen? Klik dan hier
© 16 december 2015 Copyright SubsidieTotaal
  Contact  privacystatement

Subsidietotaal.nl

Categories: Business goods Financially Consumer Government
Age: 14 until 18 year 19 until 30 year 31 until 64 years

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019